Dofinansowanie z NFZ

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie zasad oraz kwot przyznawanych refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Kwoty refundacji:

 

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne
Dla kogo? Kwota dofinansowania Średni niedosłuch

(dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz)

Dzieci i młodzież do 26 roku życia

2 000 zł. aparat słuchowy

60 zł. wkładka uszna

31dB HL i więcej
Osoby po 26 roku życia

700 zł. aparat słuchowy

50 zł. wkładka uszna

41dB HL i więcej
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

1 000 zł. aparat słuchowy

50 zł. wkładka uszna

41dB HL i więcej

Kwota dofinansowania na aparaty słuchowe i wkładki uszne obejmuje zarówno dwa aparaty słuchowe jak i dwie wkładki uszne przykładowo: dzieci i młodzież do 26 roku życia mogą dostać 2000 zł. na aparat słuchowy na ucho lewe + 2 000 zł. na aparat słuchowy na ucho prawe + 60 zł. na wkładkę uszną do ucha lewego + 60 zł. na wkładkę uszną do ucha prawego więc maksymalna kwota dofinansowania dla tej grupy wiekowej to 4 120 zł.

 

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne
Dla kogo? Kwota dofinansowania Średni niedosłuch

(dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz)

Dzieci i młodzież do 26 roku życia 1 800 zł. aparat słuchowy 31dB HL i więcej
Osoby po 26 roku życia 1 260 zł. aparat słuchowy 41dB HL i więcej
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane 1 200 zł. aparat słuchowy 41dB HL i więcej

 

Systemy wspomagające słyszenia
Dla kogo? Kwota
Dzieci i młodzież do 26 roku życia

2 750 zł.